Wie is verantwoordelijk voor bouwdroging?

Grotendeels wordt structurele schade veroorzaakt door water. Als de constructie wordt uitgevoerd door een externe ontwikkelaar of algemene aannemer, zijn zij verantwoordelijk voor het drogen van het gebouw. De onderneming is verplicht het gebouw bedrijfsklaar en vrij van gebreken, dat wil zeggen droog en schimmelvrij, op te leveren. Eventuele gemaakte kosten zijn voor rekening van de ontwikkelaar/bouwer (tenzij anders vermeld in het servicecontract) of ander bedrijf dat het gebouw sleutelklaar oplevert. Van tijd tot tijd zullen deze bedrijven proberen de gebouweigenaar te verplichten om de bouwdroging op zich te nemen. Voordat u het contract ondertekent, dient een onafhankelijke deskundige naar de kleine lettertjes te kijken.

Het herstellen van waterschade en schimmelplekken is een duur, complex project dat met een goede Bouwdrogers kan worden voorkomen. Drogers zijn meestal nodig voor aanvang van de interieurwerkzaamheden en soms ook in latere fasen. De bouwer moet tijdens alle bouwfasen regelmatig de luchtvochtigheid controleren. Hygrometers zijn verkrijgbaar tegen lage prijzen en meten de luchtvochtigheid op een snelle, betrouwbare manier. De bouwer dient direct na constatering van natte stenen en muren het in dienst zijnde bouwbedrijf op de hoogte te stellen om gevolgschade aan het metselwerk te voorkomen. De constructeur is verantwoordelijk voor het eventuele herstel van het defect en de gemaakte kosten. Als de constructeur niet binnen een redelijke termijn op de melding reageert, kunnen de gebouweigenaren zelf de benodigde drogers bestellen en een vergoeding voor de kosten eisen. Neem bij problemen en geschillen over de overname van kosten en verantwoordelijkheid contact op met een advocaat.

Een bevoegd deskundige in dienst van de bouwheer dient de bouwdroging te controleren met meetapparatuur. Ook onder de oppervlakte kunnen constructiefouten optreden, waardoor deze niet met het blote oog zichtbaar zijn. Uiterlijk vóór de aanvaarding van het werk moet elke mogelijkheid van onzichtbare schade door vocht en schimmel worden uitgesloten. Lekkage wordt gedetecteerd door de Blowerdoor-test. Bij vocht en schimmel kan de gebouweigenaar de definitieve oplevering weigeren wegens gebreken.
Bij aanvaarding van de bouwwerkzaamheden zal elke verantwoordelijkheid worden overgedragen aan de eigenaar.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *